სამუშაო უნარ-ჩვევების განვითარების კურსი

 • სამოქალაქო აქტივობა და მენეჯერული უნარ-ჩვევები (ქ.ქუთაისი)
 • სამოქალაქო აქტივობა და მენეჯერული უნარ-ჩვევები (ქ. ბათუმი)
 • საქართველოს ლიდერთა კორდინაცისა და განვითარების ცენტრი
  anemptytextlline
 • „ბიზნეს ქეისები“
  anemptytextlline
 • მოდელირება და დებატები
  anemptytextlline
 • შეხვედრები წარმატებულ მენეჯერებთან
  anemptytextlline